Wybory samorządowe Gdańsk 2018Strona informacyjna

Piotr Gwit

Komunikacja i Oświata - nasz wspólny cel

Kandydat do Rady Miasta Gdańska

Nauczyciel XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Morenie. Doradca zawodowy.
W Radzie Miasta Gdańska, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i w pracy społecznej, chciałbym pracować w Komisji Edukacji, Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, oraz w nowo powołanej Komisji Komunikacji.

Komunikacja i Oświata – nasz wspólny cel
Piotr Włodzimierz Gwit

O mnie

Piotr Włodzimierz Gwit - kandydat do Rady Miasta Gdańska

Nauczyciel XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Morenie. Doradca zawodowy. Wieloletni dyrektor szkoły dla dorosłych.
Przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, od 15 lat orzekam w Wydziale Pracy.
Członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Komisji Rewizyjnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”.
W Radzie Miasta Gdańska, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i w pracy społecznej, chciałbym pracować w Komisji Edukacji, Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, oraz w nowo powołanej Komisji Komunikacji.