Wybory samorządowe Gdańsk 2018Strona informacyjna

Katarzyna Joanna Sulewska

Gdańsk - miasto dla wszystkich

Kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Jestem nie tylko mieszkanką, ale i miłośniczką Gdańska. Kandyduję bo chcę by wszyscy gdańszczanie byli dumni ze swojego miasta i w końcu każdy z nas mógł poczuć się w Gdańsku jak u siebie w domu. Obiecuję, że jako radna zatroszczę się przede wszystkim o małe-wielkie sprawy z punktu widzenia nas – mieszkańców.

JBędę dążyć do zwiększania przestrzeni zielonych, które zapewnią nam przestrzeń do rekreacji, zabezpieczą przed powodziami i podtopieniami oraz uchronią nas przed nadmierną zabudową wysokościowców. Chcę również walczyć o sprawiedliwy dostęp do żłobków oraz wprowadzenie nocnych patroli, w miejscach w których nie czujemy się bezpiecznie po zmroku.
Wierzę, że razem możemy zbudować Gdańsk Naszych Marzeń. 21 października proszę o Państwa głos. Katarzyna Sulewska, lista nr 10, miejsce nr 5.

Będę dążyć do zwiększania przestrzeni zielonych, które zapewnią nam przestrzeń do rekreacji, zabezpieczą przed powodziami i podtopieniami oraz uchronią nas przed nadmierną zabudową wysokościowców. Chcę również walczyć o sprawiedliwy dostęp do żłobków oraz wprowadzenie nocnych patroli, w miejscach w których nie czujemy się bezpiecznie po zmroku.
Katarzyna Joanna Sulewska

O mnie

Katarzyna Joanna Sulewska - kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Szanowni Państwo

Kandyduję do Rady Miasta Gdańska. Startuję z list Zjednoczonej Prawicy w gdańskim okręgu numer 6, obejmującym dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Może nurtować Was pytanie kim jestem, jakie mam doświadczenie?
Jestem młodą i aktywną osobą, zawsze gotową do ponadprzeciętnego zaangażowania się w wartościowe inicjatywy. Ci z Państwa, którzy mnie znają wiedzą, że jestem osobą wiarygodną, odpowiedzialną, pracowitą, zaangażowaną. Mam do zaoferowania ponad 10 letnie, skrupulatnie budowane doświadczenie zawodowe oraz rzetelne, bardzo szerokie wykształcenie.

Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Brałam udział w zajęciach i ukończyłam II edycję Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, programu, który przygotowuje dla Polski jej przyszłych liderów społecznych, politycznych i gospodarczych. Pomysłodawcą jej jest Igor Janke, działacz Solidarności Walczącej. Ukończyłam także kurs kształcący młodych profesjonalistów w zakresie energetyki - Szkołę Analizy Sektora Energetycznego zorganizowany przez Collegium Civitas a także studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe i coaching kariery”, „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”, „Auditing środowiskowy”.

Oddając na mnie swój głos umożliwicie mi Państwo wykorzystanie wiedzy, umiejętności i zaangażowania dla dobra nas wszystkich - Gdańszczan. Jestem przekonana, że Gdańsk i jego mieszkańcy mają szansę w nadchodzących wyborach samorządowych na dobrą zmianę.

Nasz wielki rodak, Jan Paweł II jest dla mnie wzorem postawy i charakteru. Tak jak Papież uważam, że każdy ma swoje Westerplatte, jakiś cel, jakąś powinność, którą pragnie wypełnić. Dla mnie tą powinnością jest wspólne budowanie bezpiecznej przyszłości Gdańska, Pomorza i Polski.

Dlatego proszę zaufajcie mi. Wspólnie sięgnijmy po Gdańsk naszych marzeń. 21 października oddajcie swój głos na mnie.

Program wyborczy

Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia

Sportowa Żabianka

Sport
Wprowadzimy monitoring na sportowych obiektach zlokalizowanych przy szkołach. Dzięki temu boiska szkolne dostępne będą dla dzieci i młodzieży również po godzinach pracy szkoły. Przy ulicy Orłowskiej wybudujemy dwa ziemne korty tenisowe dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Jelitkowo

Mieszkańcy
Mieszkańcom zabytkowych checzy rybackich i zabytkowych budynków umożliwimy ich wykup. Opuszczone mieszkania i budynki wyremontujemy i przeznaczymy dla mieszkańców mających problemy mieszkaniowe a ulica Rybacka stanie się miejscem spotkań artystów i rzemieślników trudniących się rękodziełem. Utrzymanie dotychczasowego niewysokiego charakteru zabudowy na Jelitkowie.

Komunikacja miejska

Transport
zwiększenie liczby kursów autobusów, tramwajów, wydłużenie trasy tramwaju nr 2, tak aby ułatwić mieszkańcom Żabianki, Jelitkowa i okolic bezpośrednie dotarcie do Urzędu Miasta oraz placówek medycznych, poprawa czytelności rozkładów jazdy.

"Nie" dla nowych wysokościowców na Żabiance

Urbanistyka
Żabianka potrzebuje otwartej, bezpiecznej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej i usług, a nie intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Nie pozwolimy, aby w kwartale ul. Gospody powstał wysokościowiec mieszkalny.

Wygodna dzielnica

Mieszkańcy
z myślą o seniorach i mieszkańcach, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu powstanie 50 dodatkowych ławek w zacienionych miejscach. Zbudujemy 20 zdrojów ulicznych z wodą pitną, które służyć będą mieszkańcom w gorące dni. Ważnym aspektem będzie także likwidacja barier architektonicznych w dzielnicy i wymagających tego budynkach mieszkalnych, poprawa naszego bezpieczeństwa, osób starszych, matek z wózkmi, osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS, zwiększenie liczby miejsce parkingowych dostępnych tylko dla mieszkańców dzielnicy a także budowa dziennego domu opieki dla tych z nas, którzy potrzebują szczególnego wsparcia, a dla dzieci żłobków i przedszkoli.
Program wyborczy

Oliwa, VII Dwór

Zielona, kameralna Oliwa

Infrastruktura
Zadbamy o zachowanie kameralnej, niskiej zabudowy w Oliwie i VII Dworze. Nie pozwolimy na wycinkę otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wykonamy rzetelną inwentaryzację cieków wodnych w górnej Oliwie – do tego czasu nie będzie zgody na żadną zabudowę w tym obszarze.

Park Oliwski skarbem dzielnicy

Ekologia
Nie pozwolimy na budowę nowych budynków na terenie Parku Oliwskiego. Zachowamy historyczny charakter symbolu Oliwy.

Sprawniej przez Oliwę

Transport
Będziemy dążyć do udrożnienia ulicy Czyżewskiego przez skierowanie ruchu również na ulicę Nową Opacką. Będziemy dążyć do ograniczenia przejazdu ciężarówek na odcinku Stary Rynek Oliwski – Grunwaldzka a także na Polanki i Wita Stwosza

Wygodna dzielnica

Mieszkańcy
WYGODNA DZIELNICAPodniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, matek z wózkami, małych dzieci i każdego nas poprzez likwidację barier architektonicznych (progów, schodów, itp.) w dzielnicy, w budynkach użyteczności publicznej, i wymagających tego budynkach mieszkalnych przy wsparciu rządowego programu DISTĘPNOŚĆ PLUS. Utrzymanie niewysokiego charakteru zabudowy na Oliwie i VII Dworze, poprawa naszego bezpieczeństwa, osób starszych, matek z wózkmi, osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników a także budowa dziennego domu opieki dla tych z nas, którzy potrzebują szczególnego wsparcia, a dla dzieci żłobków i przedszkoli.

Komunikacja miejska

Transport
Zwiększenie liczby kursów autobusów, tramwajów, poprawa czytelności rozkładów jazdy. Ustawienie na trasie do tramwaju, wzdłuż ulicy Abrahama ławek parkowych.
Program wyborczy

Osowa

Osowa dostępna

Mieszkańcy
poprawa dostępności bloków, mieszkań, budynków instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych (likwidacja progów, budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, dziecięcych), poprawa naszego bezpieczeństwa, osób starszych, matek z wózkmi, osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS.

Sportowa Osowa

Sport
Budowa wielofunkcyjnego, dostępnego dla każdego mieszkańca Centrum Sportu zlokalizowanego nad Jeziorem Osowskim.

Zielona Osowa

Ekologia
Zachowanie istniejących terenów zielonych oraz w miarę możliwości tworzenie nowych parków i zieleńców, poprawa retencji i redukcja podtopień, regularne czyszczenie istniejących zbiorników retencyjnych i w miarę możliwości tworzenie nowych. Stworzenie „zielonego” budżetu obywatelskiego.

Dobrze skomunikowana Osowa

Transport
Zwiększenie liczby kursów autobusów i poprawa ich skomunikowania z siecią tramwajową, PKM i SKM, poprawa czytelności rozkładów jazdy, poprawa nawierzchni ul. Kielnieńskiej, budowa kładki pieszej nad obwodnicą a dla zmotoryzowanych ważne jest poszerzenie Spacerowej. Ponadto przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS wszystkie nowo zakupione autobusy oraz tramwaje będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Nowy przystanek lub przesunięcie przystanku dotychczasowego PKM oraz zwiększenie częstotliwości jazdy pociągów PKM do Osowej.

Osowa przyjazna mieszkańcom

Mieszkańcy
Stworzenie Zespołu Obsługi Mieszkańców oraz Miejsca Spotkań – Domu Sąsiedzkiego umożliwiających integrację mieszkańców, miejsca przyjaznego młodzieży, seniorom, mieszkańcom Osowy, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników, doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej nr 33, a także utrzymanie niewysokiego charakteru zabudowy na Osowej a także budowa dziennego domu opieki dla tych z nas, którzy potrzebują szczególnego wsparcia, a dla dzieci żłobków i przedszkoli.
Program wyborczy

Matarnia

Matarnia przyjazna mieszkańcom

Mieszkańcy
Stworzenie Miejsca Spotkań – Domu Sąsiedzkiego umożliwiających integrację mieszkańców, miejsca przyjaznego młodzieży, seniorom, mieszkańcom Matarni, budowa oświetlenia przy placu zabaw, poprawa naszego bezpieczeństwa, osób starszych, matek z wózkmi, osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników, utrzymanie niewysokiego charakteru zabudowy na Matarni, a także budowa dziennego domu opieki dla tych z nas, którzy potrzebują szczególnego wsparcia, a dla dzieci żłobków i przedszkoli.

Matarnia dostępna

Mieszkańcy
Poprawa dostępności bloków, mieszkań, budynków instytucji publicznych, obiektów użyteczności publicznej i otaczającej nas przestrzeni publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych (likwidacja progów, budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, dziecięcych). przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS.

Zielona Matarnia

Ekologia
Zachowanie istniejących terenów zielonych oraz w miarę możliwości tworzenie nowych parków i zieleńców, poprawa retencji i redukcja podtopień poprzez regularne czyszczenie istniejących zbiorników retencyjnych i w miarę możliwości tworzenie nowych. Stworzenie „zielonego” budżetu obywatelskiego.
Program wyborczy

Kokoszki

Kokoszki przyjazne mieszkańcom

Mieszkańcy
Stworzenie Miejsca Spotkań – Domu Sąsiedzkiego umożliwiających integrację mieszkańców, miejsca przyjaznego młodzieży, seniorom, mieszkańcom Kokoszek, budowa oświetlenia przy placu zabaw, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży docierających do szkoły poprzez budowę nowych i modernizację istniejących chodników oraz budowa kładki pieszej nad obwodnicą, utrzymanie charakterystycznej niewysokiej zabudowy dzielnicy

Komunikacja miejska

Transport
Zwiększenie liczby kursów autobusów i poprawa ich skomunikowania z siecią tramwajową, PKM i SKM, poprawa czytelności rozkładów jazdy, poprawa nawierzchni ulic, budowa kładki pieszej nad obwodnicą. Ponadto przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS wszystkie nowo zakupione autobusy oraz tramwaje będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Dla mieszkańców Kokoszek ważne będzie budowa szybkiego tramwaju z pętli Łostowice Świętokrzyska i Chełmu do Wrzeszcza. Trasę tę będzie można pokonać zaledwie w 15 minut,a dla zmotoryzowanych budowa nowej trasy łączącej dzielnice południowe z północnymi Gdańsk.

Kokoszki dostępne

Mieszkańcy
Poprawa dostępności bloków, mieszkań, budynków instytucji publicznych, obiektów użyteczności publicznej i otaczającej nas przestrzeni publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych (likwidacja progów, budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, dziecięcych). przy wsparciu rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS.

Zielone kokoszki

Ekologia
Zachowanie istniejących terenów zielonych oraz w miarę możliwości tworzenie nowych parków i zieleńców, poprawa retencji i redukcja podtopień poprzez regularne czyszczenie istniejących zbiorników retencyjnych i w miarę możliwości tworzenie nowych. Stworzenie „zielonego” budżetu obywatelskiego.