Wybory samorządowe Gdańsk 2018Strona informacyjna

Joanna Cabaj

Chcę zmieniać Gdańsk

Kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Konieczne jest wprowadzenie przepisów, wymuszających na deweloperach uwzględnienie odpowiednich odległości między budynkami oraz odpowiedniej ilość terenów zielonych, parków i terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, parkingów i dróg dojazdowcych.

Chcę zmieniać Gdańsk
Joanna Cabaj

Obietnice wyborcze

Joanna Cabaj - kandydatka do Rady Miasta Gdańska

1. Ochrona Wartości i Tradycji w szkołach.
Ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami. Żadnych zajęć dodatkowych bez zgody rodziców.

2. Wspomaganie przedsiębiorców.
Współudział miasta Gdańska w reklamę i promocję gdańskich przedsiębiorców

3. Przywrócenie urzędnikom funkcji wspomagającej
Urzędnik ma być kompetentny i dostępny

4. Koniec smrodu z wysypiska. Podjęcie poważnej debaty z udziałem naukowców z gdańskich uczelnio w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla mieszkańców Gdańska

5. Wprowadzenie nowych rozporządzeń dotyczących budowy osiedli.
Konieczne jest wprowadzenie przepisów, wymuszających na deweloperach uwzględnienie odpowiednich odległości między budynkami oraz odpowiedniej ilość terenów zielonych, parków i terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, parkingów i dróg dojazdowych.

6. Obniżenie kosztów życia w Gdańsku.
Obniżenie podatków, kosztów przejazdu komunikacją miejską, kosztów parkowania ze szczególnym uwzględnieniem parkingów przy szpitalach.

7. Kontrola inwestycji i wydatków Miasta Gdańska.
Rozliczenie i kontrola przetargów zawartych od 2008 roku. Koniec z kradzieżą środków publicznych. Repolonizacja spółek miejskich. Pierwszeństwo dla gdańskich przedsiębiorców przy zamówieniach publicznych i przetargach.