Wybory samorządowe Gdańsk 2018Strona informacyjna

Grażyna Zofia Jarosz

Gdańsk - miasto dla wszystkich

Kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Mieszkanka Osowy od 28 lat.
Bezpartyjna kandydatka do Rady Miasta Gdańska.

Nr 7 na liście
Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Proszę o Państwa głos!
Jarosz Grażyna

O mnie

Kacper Płażyński - kandydat na prezydenta miasta

W Radzie Miasta Gdańska chciałabym działać na rzecz mieszkańców Osowy w zakresie:
- budowy i funkcjonowania ośrodka sportowego nad Jeziorem Osowskim,
- zwiększenia częstotliwości i wydłużenia czasu kursowania linii 179 i 269,
- rozbudowy sieci dróg, chodników i ścieżek rowerowych,
- poprawa warunków nauki uczniów szkół podstawowych,
- postawienia na terenie Osowy budynku dla XXIV LO,
- uruchomienia w Osowej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
- na rzecz wszystkich mieszkańców Gdańska w zakresie nowoczesnego i bezpiecznego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności rozwijania recyklingu i nadzoru nad bezpiecznym dla mieszkańców funkcjonowaniem realizowanej już w Gdańsku spalarni śmieci.