Wybory samorządowe Gdańsk 2018Strona informacyjna

Artemida Srzednicka

Gdańsk - miasto dla wszystkich

Kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia programowe, które będą stanowiły podłoże mojej aktywności na rzecz mieszkańców miasta Gdańska.

Zdaję sobie sprawę, że potrzeba zmian jest ogromna i to co udało mi się podkreślić w tym programie nie zamyka listy problemów, z którymi wyborcy zmagają się na co dzień, ale jeżeli każdy z nas, teraz kandydatów, a potem radnych poważnie podejdzie do realizacji tego co obiecał, to można będzie powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces.

artemida

Dołożę wszelkich starań i wykorzystam wszystkie możliwe instrumenty prawne jakie przysługują radnemu, aby zrealizować przedstawione w programie zobowiązania.
Artemida Srzednicka

Obietnice wyborcze

Artemida Srzednicka - kandydatka do Rady Miasta Gdańska

Dołożę wszelkich starań i wykorzystam wszystkie możliwe instrumenty prawne jakie przysługują radnemu, aby zrealizować przedstawione w programie zobowiązania.

• Postaram się, aby liczba mieszkań komunalnych i ich dostępność na terenie miasta Gdańska powiększyła się.
• Postaram się, aby powstał jeden, łatwo dostępny, bilet zintegrowany na terenie miasta Gdańska.
• Postaram się, aby na terenie Gdańska powstało więcej przedszkoli i żłobków.
• Podejmę działania mające na celu usprawnienie opieki socjalnej i zajęcie się tymi najbardziej potrzebującymi.
• Będę wspierać i promować rozwój drobnej przedsiębiorczości.

okręg wyborczy nr 4

Program wyborczy kandydatki do Rady Miasta Gdańska, Artemidy Srzednickiej

Mieszkania komunalne

Mieszkańcy
Zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Wciąż jest zbyt mało takich lokali.

Jeden Bilet

Transport
Usprawnienie komunikacji miejskiej. (Jeden, łatwo dostępny bilet zintegrowany, na komunikację miejską, ważny w obrębie miasta Gdańska, obejmujący przejazdy autobusowe, tramwajowe, SKM i PKM).

Nowe żłobki i przedszkola

Rodzina
Zwiększenie ilości przedszkoli i żłobków. (W Gdańsku liczba dzieci z roku na rok wzrasta a lokali wciąż brak).

Usprawnienie opieki socjalnej.

Opieka socjalna
Objęcie specjalną opieką ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Wciąż tacy ludzie są pomijani, niezauważani. Ułatwić im życie jeżeli chodzi o sprawy urzędowe.

Promowanie przedsiębiorczości

Biznes
Podjęcie działań mających na celu promowanie drobnej przedsiębiorczości, m.in. obniżenie opłat za miejskie lokale użytkowe.